Bag-on-Valve Mix

Bag on Valve - Mix

Een variant met een bag-in-bag en een speciaal ventiel. Hierdoor kunnen twee componenten gescheiden van elkaar in twee aparte kamers worden gebracht. Tijdens het uitbrengen kan het product worden gemengd of als twee aparte stoffen naast elkaar worden aangebracht.

Dit betekent toepasbaarheid:

  • van niet stabiele componenten,
  • voor producten met opvallende spraypatronen (zoals het gebruik van twee kleuren) en
  • voor producten die pas bij gebruik met elkaar vermengd mogen worden.
Logo