Kernbegrippen

Kernbegrippen

BIB onderscheid zich middels een aantal kernbegrippen van haar concurrenten. Deze kernbegrippen komen naar voren in bijgaand diagram.

Logo