Milieu

Kwaliteit en milieu

De organisatie van BIB is kwaliteit- en milieugericht. Om dit tot uiting te brengen is BiB gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Beide managementsystemen zullen zorg dragen dat continue verbetering op het gebied van kwaliteit en milieuzorg mogelijk is.

Milieubeleid
Kwaliteitsbeleid

Logo